Cum fac sa urmez cursul pentru obtinerea certificatului de atestare ca inspector ITP ?

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, stabileste conditiile de obtinere a atestatului de inspector ITP.

 

Conditiile cerute sunt reglementate prin prevederile art.11 coroborate cu prevederile art. 25.

Astfel, art . 11 prevede urmatoarele:

"Art. 11

(1)
Persoanele care efectueaza inspectia tehnica periodica trebuie sa fie atestate de R.A.R. Ele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie:
a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau maistru mecanic auto (311509), conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR), ori calificari asimilate legal acestora;
sau
a2) calificate intr-una din ocupatiile prevazute in anexa nr. 17 sau intr-o calificare asimilata legal acestora.
b) sa posede permis de conducere corespunzator clasei de inspectie tehnica periodica, cu respectarea urmatoarelor cerinte minimale:
- pentru clasa I de inspectie tehnica periodica - permis de conducere categoria A1 sau A;
- pentru clasa a II-a de inspectie tehnica periodica - permis de conducere categoria B;
- pentru clasa a III-a de inspectie tehnica periodica - permis de conducere categoria C si/sau D;
c) sa aiba vechime de minimum 3 ani in activitatea de intretinere auto si/sau reparatii auto, pentru persoanele calificate conform prevederilor de la lit. a2);
d) sa fie angajat al persoanei juridice care solicita atestarea."

Art. 25 completeaza art.11 cu urmatoarele prevederi:

"Art. 25
(1)
In vederea atestarii ca inspector tehnic, persoana care solicita atestarea va prezenta la R.A.R. un dosar care va contine urmatoarele documente:
a) cerere din partea persoanei juridice la care va urma sa isi desfasoare activitatea;
b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesionala, dupa caz;
c) copie de pe permisul de conducere;
d) in cazul persoanelor care conform art. 11 alin. (1) lit. c) trebuie sa aiba o vechime de minimum 3 ani in activitatea de intretinere auto si/sau reparatii auto, copie de pe cartea de munca sau registrul de munca, care sa dovedeasca indeplinirea acestei conditii.

(2) Atestarea ca inspector tehnic se poate face si contra cost la cererea in nume propriu a persoanei fizice interesate, fara a fi indeplinita conditia de la art. 11 alin. (1) lit. d). In acest caz, cererea in vederea atestarii va fi formulata in numele persoanei fizice.

(3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a2), care nu indeplinesc conditia de vechime in munca ceruta la art. 11 alin. (1) lit. c), vor urma, contra cost, la R.A.R., un curs pregatitor despre constructia si functionarea vehiculelor rutiere.

(4) Cursul se finalizeaza printr-un examen a carui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglementari. In acest caz, documentul prevazut la lit. d) a alin. (1) se va inlocui cu dovada de absolvire a cursului pregatitor.

(5) Programarea pentru cursul de specialitate organizat de R.A.R. se va face acordand prioritate persoanelor deja angajate de persoane autorizate."

Anexa 17, la care se face trimitere in cadrul art. 11 are urmatorul continut:

ANEXA NR. 17: CALIFICARI ADMISE PENTRU ATESTAREA CA INSPECTOR TEHNIC

INGINERI

Clasificare COR Calificare
214506 inginer aviatie
251502 inginer de cercetare de aeronave
251532 inginer de cercetare in autovehicule rutiere
251529 inginer de cercetare in constructii de masini agricole
251541 inginer de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini
251311 inginer de cercetare in electromecanica
251517 inginer de cercetare in masini hidraulice si pneumatice
251514 inginer de cercetare in masini si echipamente termice
251544 inginer de cercetare in masini si instalatii mecanice
251508 inginer de cercetare in sisteme de propulsie
251526 inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini
214417 inginer de receptie si control aeronave
214421 inginer electromecanic
214503 inginer electromecanic minier
214510 inginer masini termice
214511 inginer masini hidraulice si pneumatice
214508 inginer masini-unelte
214504 inginer material rulant cale ferata
214501 inginer mecanic
214519 inginer mecanic masini instalatii miniere
214515 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii
214505 inginer mecanica agricola
214404 inginer montaj
214507 inginer nave
214540 inginer pilot de incercare
122606 inginer sef transporturi

SUBINGINERI
214422 subinginer electromecanic
214502 subinginer mecanic
214527 subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie
214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata
214524 subinginer mecanic mecanica agricola
214520 subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini
214526 subinginer mecanic utilaje pentru constructii
214541 subinginer proiectant mecanic

MAISTRI
311401 maistru aviatie
311302 maistru electromecanic
311503 maistru intretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service, prototipuri
311505 maistru lacatus mecanic
311508 maistru mecanic
111523 maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii
311510 maistru mecanica agricola

TEHNICIENI
311404 tehnician aviatie
311305 tehnician electromecanic
311535 tehnician incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare
311518 tehnician masini si utilaje
311519 tehnician mecanic
311529 tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale
311527 tehnician prestatii vehicule
311506 tehnician proiectant mecanic
311522 tehnician tehnolog mecanic


Prin urmare, persoanele interesate sa obtina Certificatul de Atestare ca inspector ITP si care INDEPLINESC toate cerintele RNTR-1, vor participa la un PROGRAM DE INSTRUIRE SI EVALUARE IN VEDEREA AUTORIZARII PERSONALULUI pentru desfasurarea activitatii de ITP.

Informatiile necesare despre curs sunt urmatoarele:

- Cursul se organizeaza de RAR, la Sediul Central din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391A, sector 1.

- Durata cursului este de 4 zile.

- Cursul se finalizeaza prin examen.

- Inscrierile la curs se fac prin trimiterea documentatiei prevazute la Art. 25(1) la Departamentul Calitate, Compartimentul Evaluare Instruire Personal, prin fax: 021/318.17.59 sau prin posta la adresa Registrul Auto Roman RA - Departament Calitate (pentru curs atestare inspector ITP conf. RNTR-1), Calea Grivitei 391 A, sector 1, Bucuresti, cod 010719.

- Persoanele inscrise la curs vor fi anuntate personal, cu cel putin 3 zile inainte de inceperea cursului.

- Pe durata cursului vor fi puse la dispozitie materiale informative astfel incat nu este necesara parcurgerea unei bibliografii initiale

- Seriile de curs vor cuprinde intre 15-20 de persoane

 

Sursa: www.rarom.ro